علی مجرد با هدف صیغه یابی و ازدواج موقت از سایت تهران

شناسه در سایت: 123582
تاریخ عضویت: 1390/10/13
عقل و عشق از نظر خواجه عبدالله انصاری (481-396 هـ.ق)
عقل گفت: من سبب كمالاتم، عشق گفت: نه من در بند خیالاتم. عقل گفت: من مصر
جامع معمورم، عشق گفت: من پروانه دیوانه مخمورم. عقل گفت: من بنشانم شعله غنا را،
عشق گفت: من دركشم جرعه فنا را . عقل گفت: من بوسم بوستان سلامت را، عشق گفت:
من یوسفم زندان ملامت را. عقل گفت: من سكندر آگاهم، عشق گفت: من قلندر درگاهم.
عقل گفت: من صراف نقره خصالم، عشق گفت: من محرم حرم وصالم. عقل گفت: من
تقوی به كار دارم، عشق گفت: من به دعوی چكار دارم. عقل گفت: من در شهر وجود
مهترم، عشق گفت: من از بود و وجود بهترم. عقل گفت: مرا علم و بلاغتست، عشق گفت:
مرا از هر دو عالم فراغتست. عقل گفت: من قاضی شریعتم، عشق گفت: من متقاضی
ودیعتم. عقل گفت: من دبیر مكتب تعلیمم، عشق گفت: من عبیر نافه تسلیمم. عقل گفت:
من آینه مشورت هر بالغم، عشق گفت: من از سود و زیان فارغم. عقل گفت: مرا لطایف
غرایب یاد است، عشق گفت: جز دوست هرچه گویی باد است. عقل گفت: من كمر
عبودیت بستم، عشق گفت: من بر عقبه الوهیت مستم. عقل گفت: مرا ظریفانند پرده پوش،
عشق گفت: مرا حریفانند دردنوش.
مشخصات عمومی برای همسریابی
نام: علی
سن: 49 ساله متولد 1347/02/10
محل سکونت: شهر تهران از استان تهران
وضعیت ازدواج دائم: مجرد
قومیت: فارس
تعداد فرزندانم: 0
سن بزرگترین فرزندم: 0
اطلاعات شخصی
مهمترین معیار ازدواج موقت: شخصیت
شیوه زندگی: مستقل (مجردی)
محل زندگی: مرکز شهر
مصرف سیگار: خیر
مصرف الکل: خیر
شغل و تحصیلات
تحصیلات: لیسانس
وضعیت اشتغال: شاغل
اعتقادات
دین و مذهب: اسلام - شیعه
وضعیت حجاب: آقا هستم
وضعیت مالی
میزان درآمد: بین 700 هزار تا 1 میلیون
وضعیت اتومبیل: بدون اتومبیل
وضعیت سلامت
وضعیت سلامت: سالم
مشخصات ظاهری
قد: 178
وزن: 60
رنگ پوست: سبزه روشن
زیبایی - یک کمترین: 4
تیپ - یک کمترین: 4