علیرضا مجرد با هدف صیغه یابی و ازدواج موقت از سایت مشهد و خراسان رضوی

شناسه در سایت: 477907
تاریخ عضویت: 1393/02/22
هنگامی که خدا زن را آفرید به مرد گفت: "این زن است. وقتی با او روبرو شدی، مراقب باش که ..."
اما هنوز خدا جمله اش را تمام نکرده بود که شیخ مکار سخن او را قطع كرد و چنین گفت: "بله وقتی با زن روبرو شدی مراقب باش که به او نگاه نكنی. سرت را به زیر افكن تا افسون افسانة گیسوانش نگردی و مفتون فتنة چشمانش نشوی كه از آنها شیاطین می بارند.گوشهایت را ببند تا طنین صدای سحر انگیزش را نشنوی كه مسحور شیطان میشوی. از او حذر كن كه یار و همدم ابلیس است. مبادا فریب او را بخوری كه خدا در آتش قهرت میسوزاند و به چاه ویل سرنگونت میکند.... مراقب باش...."
و من بی آنكه بپرسم پس چرا خداوند زن را آفرید، گفتم: "به چشم."
شیخ اندیشه ام را خواند و نهیبم زد كه: "خلقت زن به قصد امتحان تو بوده است و این از لطف خداست در حق تو. پس شكر كن و هیچ مگو...."
گفتم: "به چشم."
در چشم بر هم زدنی هزاران سال گذشت و من هرگز زن را ندیدم، به چشمانش ننگریستم و آوایش را نشنیدم.
چقدر دوست می داشتم بر موجی كه مرا به سوی او می خواند بنشینم، اما از خوف آتش قهر و چاه ویل باز می گریختم.
هزاران سال گذشت و من خسته و فرسوده از احساس ناشی از نیاز به چیزی یا كسی كه نمی شناختم اما حضورش را و نیاز به وجودش را حس می كردم .
دیگر تحمل نداشتم.
پاهایم سست شد بر زمین زانو زدم و گریستم. نمی دانستم چرا؟
قطره اشكی از چشمانم جاری شد و در پیش پایم به زمین نشست. به خدا نگاهی كردم مثل همیشه لبخندی با شكوه بر لب داشت و مثل همیشه بی آنكه حرفی بزنم و دردم را بگویم، می دانست.
با لبخند گفت: این زن است.
وقتی با او روبرو شدی مراقب باش كه او داروی درد توست.
بدون او تو غیرکاملی.
مبادا قدرش را ندانی و حرمتش را بشكنی كه او بسیار شكننده است.
من او را آیت پروردگاریم برای تو قرار دادم.
نمی بینی كه در بطن وجودش موجودی را می پرورد؟
من آیات جمالم را در وجود او به نمایش درآورده ام.
پس اگر تو تحمل و ظرفیت دیدار زیبایی مطلق را نداری به چشمانش نگاه نكن، گیسوانش را نظر میانداز و حرمت حریم صوتش را حفظ كن تا خودم تو را مهیای این دیدار كنم."
من اشكریزان و حیران خدا را نگریستم. پرسیدم: "پس چرا مرا به آتش قهر و چاه ویل تهدید كردی؟"
خدا گفت: "من؟!!!!"
فریاد زدم: "شیخ آن حرف ها را زد و تو سكوت كردی. اگر راضی به گفته هایش نبودی چرا حرفی نزدی؟"
خدا بازهم
مشخصات عمومی برای همسریابی
نام: علیرضا
سن: 36 ساله متولد 1360/07/03
محل سکونت: شهر مشهد از استان خراسان رضوی
وضعیت ازدواج دائم: مجرد
قومیت: سایر
تعداد فرزندانم: 0
سن بزرگترین فرزندم: 0
اطلاعات شخصی
مهمترین معیار ازدواج موقت: زیبایی
شیوه زندگی: همراه با خانواده
محل زندگی: غرب شهر
مصرف سیگار: خیر
مصرف الکل: خیر
شغل و تحصیلات
تحصیلات: فوق لیسانس
وضعیت اشتغال: شاغل
اعتقادات
دین و مذهب: اسلام - شیعه
وضعیت حجاب: آقا هستم
وضعیت مالی
میزان درآمد: بین 2 تا 3 میلیون تومان
وضعیت اتومبیل: دارای اتومبیل بین 20 تا 30 میلیون
وضعیت سلامت
وضعیت سلامت: سالم
مشخصات ظاهری
قد: 185
وزن: 103
رنگ پوست: سبزه روشن
زیبایی - یک کمترین: 4
تیپ - یک کمترین: 4